Call for Participants

2013 IEEE Forum on Media Computing and Communication

Xi’an, China, July 22, 2013

General Chairs

Guangming Shi

       - Xidian University

Yintang Yang

       - Xidian University


Program Chairs

Feng Wu

      – Microsoft Research Asia

Xinbo Gao

       - Xidian University


Local Chairs

Weisheng Dong

      – Xidian University

Jie Lin

      – Xidian University


Financial Chair

Danhua Liu

      – Xidian University


Advisory Committee

Wen Gao

      – Peking University

Chang Wen Chen

      – SUNY at Buffalo

Wenwu Zhu

      – Tsinghua University

Zixiang Xiong

      – Texas A&M UniversityOrganized by

    IEEE CAS Beijing Chapter

       

Hosted by

    Xidian University

             

Technical Sponsor

    Microsoft Research Asia

           
Xidian University 2013
The address of the North Campus: 2 South Taibai Road, Xi'an,Shaanxi 710071