::Members::

[Management] [Faculty] [Visiting Professors] [Visiting Scholars & PostDocs] [Ph.D. Students] [Master Students] [Past Students] [Previous Visitors]

Management
 
    
For Potential Student  (研究生招生要求)  The VIPS Lab Rule (实验室行政管理) 
For Research & Development(实验室科研管理)  For Publications (实验室论文管理) 
For Graduate Students  (实验室毕业要求)  For Communication(研究生联系方式) 

Faculty
    

Xinbo Gao(高新波)
Ph.D., Professor

Jie Li(李    洁)
Ph.D., Professor

Cheng Deng(邓    成)
Ph.D., Professor

Wen Lu(路    文)
Ph.D., Professor

Chunna Tian(田春娜)
Ph.D., Professor

Nannan Wang(王楠楠)
Ph.D., Professor

Bing Han(韩    冰)
Ph.D., Professor

Xiumei Wang(王秀美)
Ph.D., Professor

Lihuo He(何立火)
Ph.D., Professor
Bin Wang(王    斌)
Ph.D., Assoc. Prof.

Ying Wang(王   颖)
Ph.D., Assoc. Prof.

Jianlong Zhang(张建龙)
Ph.D., Assoc. Prof.

Beijia Ning(宁贝佳)
Ph.D., Assoc. Prof.
Ru Zong( 宗汝)
Ph.D., Lecturer
 
[top]    

Visiting Professors
    

X.-L. Li (Ph.D.)
Birkbeck College, University of London, U.K.

D.-C. Tao (Ph.D.)
University of Technology, Sydney, Australia

T. Mei (Ph.D.)
Microsoft Research Asia

Q. Tian (Ph.D.)
The University of Texas at San Antonio, USA

Stan Z. Li (Ph.D.)
Institute of Automation, CAS

Jimmy Liu Jiang
A* Star, Singapore

G.-L. Fan (Ph.D.)
Oklahoma State University, USA

  
[top]  

Visiting Scholars and PostDocs
   

JianLong Zhang(张建龙) (Ph.D.) 2007 - 2009

Chen Chen(陈    晨)
(Ph.D.) 2009 - 2011

Cheng Deng(邓    成)
(Ph.D.) 2010- 2013

Bin Wang(王    斌)
(Ph.D.) 2011 - 2013

Ying Wang(王    颖)
(Ph.D.) 2011- 2014

Xiumei Wang(王秀美)
(Ph.D.) 2011- 2014

Bing Xiao(肖    冰)
(Ph.D.) 2011 - 2014

Jinguang Chen(陈金广)
(Ph.D.) 2011 - 2014

Lingling An(安玲玲)
(Ph.D.) 2012 - 2015

Daxing Zhang(张大兴)
(Ph.D.) 2012 - 2015

Kaibing Zhang(张凯兵)
(Ph.D.) 2012 - 2016

Lihuo He(何立火)
(Ph.D.) 2013- 2016

Nannan Wang(王楠楠)
(Ph.D.) 2015-

Xi Yang(杨    曦)
(Ph.D.) 2015-

Bing Han(韩    冰)
(Ph.D.) 2015-

Chunna Tian(田春娜)
(Ph.D.) 2015-

Gaogao Liu(刘高高)
(Ph.D.) 2016-

Zhonggui Sn(孙忠贵)
(Ph.D.) 2016-

Jie Guo(郭    洁)
(Ph.D.) 2016-

Jinglei Li(李静磊)
(Ph.D.) 2017-

Chunlei Peng(彭春蕾)
(Ph.D.) 2017-

Yu Zheng(郑昱)
(Ph.D.) 2017-

   
[top]    

Ph.D. Students
    

Ying Yu(余    颖)
2017f-

Ziqi Ren(任子琪)
2020s-

Haojun Xu(徐浩隽)
2020f-

Yan Gao(高    彦)
2020f-
Bo Han(韩    博)
2020f-

Jili Xia(夏吉利)
2020f-

Jun Li(李    隽)
2020f-

Guozhang Li(李国璋)
2021s-
Zha Lin(查    林)
2021f-
Kefan Tang(汤可凡)
2022s-

Ruiyang Xia(夏瑞阳)
2022f-

Weilin Lian(廉伟林)
2022f-

Jie Tian(田    杰)
2023f-

Zhaoyang Wang(王昭阳)
2023f-

 

 

    
[top]    

Master Students
    
Zhiqiang Zhu(朱志强)
2021-2024

Yaqi Chang(畅雅琪)
2021-2024

Xiangyu Wu(吴翔宇)
2021-2024

Jiaojiao Feng(冯姣姣)
2021-2024

dongxin Chen(陈冬鑫)
2022-2025

Yuqi Ji(季毓淇)
2022-2025

Binbin Zhong(钟彬彬)
2022-2025

Gao Tian(田    高)
2022-2025

Chaohua Shi(石超华)
2022-2025

Yuting Xing(邢钰婷)
2023-2026

Kaifan Zhang(张剀凡)
2023-2026

Chengsheng Xu(徐程升)
2023-2026

Xin Jiang(蒋    鑫)
2023-2026

Jingfan Wang(王竞帆)

 

     
[top]    


Students graduated from VIPS

   

Aodong Shen(沈傲东)
2000-2003

Gang Wang(王    刚)
2000-2003

   

Ying Li(李    英)
2001-2004

Feng Chi(池    峰)
2001-2004

Liping Zhou(周礼平)
2001-2004

  

Chunna Tian(田春娜)
2002-2005

Yang Shi(史    阳)
2002-2005

Zhijie Li(李智杰)
2002-2005

Lei Mao(毛    磊)
2002-2005

Yang Zhang(张    严)
2002-2005

Huming Pan(潘慧明)
2002-2004

Mingqing Li(李名庆)
2002-2005

   

Feifei Huo(霍菲菲)
2003-2006

Jing Wen(温    静)
2003-2006

Tao Wang(王    涛)
2003-2006

Wen Lu(路    文)
2003-2006

Ya Su(苏    亚)
2003-2006

Yanhui Wang(王延辉)
2003-2006

Ying Wang(王    颖)
2003-2006

Yan Dong(董    妍)
2003-2006

Jian Zhang(张    健)
2003-2006

Jianfeng Qiu(邱剑锋)
2003-2006

Na Zhang(张    娜)
2003-2006

Runling Yang(杨润玲)
2003-2006

  

 

Lihua Zhang(张丽华)
2004-2007

Juanjuan Zhong(钟娟娟)
2004-2007

Yachang Lai(赖耀昌)
2004-2007

Shuze Liu(刘书泽)
2004-2007

Wenqi Zhao(赵文琪)
2004-2007

Jitao Han(韩继涛)
2004-2007

Yaotian Zhang(张耀天)
2004-2007

Ting Wang(王    婷)
2004-2007

Weiwei Li(李薇薇)
2004-2007

Kuan Peng(彭    宽)
2004-2007

Bing Liu(刘    兵)
2004-2007

Weihua Zhang(张卫华)
2004-2007

Zhaoyang Wang(王兆阳)
2004-2007

  

Jun Feng(冯    珺)
2005-2008

Jingwei Wang(王静炜)
2005-2008

Yimin Yang(杨益敏)
2005-2008

Jinxiu Li(李金秀)
2005-2008

Yue Yang(杨越)
2005-2008

Jing Xu(许静)
2005-2008

De Yang(杨德)
2005-2008

Yanting Hu(胡彦婷)
2005-2008

Zhen Huang(黄    振)
2005-2008

Xiaodong Bu(卜晓东)
2005-2008

Hongjun Luo(罗宏君)
2005-2008

Yifeng Zheng(郑毅锋)
2005-2008

Linding Wen(汶林丁)
2005-2008

Xianghong Wang(王向鸿)
2005-2008

Guangdong Li(李广东)
2005-2008

Gaofeng Pan(潘高峰)
2005-2008

Tisheng Wang(王体胜)
2005-2008

Yu Wang(王    宇)
2005-2008

Peng Wang(王    鹏)
2005-2008

Kou Zhang(张    扣)
2005-2008

Lianfeng Zhao(赵练丰)
2005-2008

Pengbin Zhao(赵朋斌)
2005-2008

Meng Jia(贾    萌)
2006-2009

Baohua Lu(鲁保华)
2006-2009

Wei Wang(王    威)
2006-2009

Qingeng Deng(邓勤耕)
2006-2009

Fang Zhou(周    芳)
2006-2009

Lingjun Gao(高凌君)
2006-2009

Xianghua Wang(王向华)
2006-2009

Xiangchuan Yu(于翔川 )
2006-2009

Kai Zeng(曾    凯)
2006-2009

Zhigang Liu(刘志刚)
2006-2009

Wei Liu(刘    伟)
2006-2009

Hongjun Zhao(赵红军)
2006-2009

Lin Zha(查    林)
2006-2009

Yanyan Cao(曹艳艳)
2006-2009

Peipei Xu(徐培培)
2006-2009

   

Cheng Deng(邓    成)
2005-2009

Wen Lu(路    文)
2006-2009

Hua Zou(邹    华)
2005-2009

Xinrong Lv(吕新荣)
2005-2009

Xinsheng Zhang(张新生)
2005- 2009

Liu Weiwei(刘伟伟)
2007-2009

Ning Wenbo(宁文博)
2007-2010

Zhang Hua(张    花)
2007-2010

Zhang Ying(张    颖)
2007-2010

Zhang Qiankun(张乾坤)
2007-2010

Li Jing(李    静)
2007-2010

Liu Zhenxing(刘振兴)
2007-2010

Li JInzhou(李晋舟)
2007-2010

Lin Weishi(林维诗)
2007-2010

He Yanli(和彦莉)
2007-2010

Wu Fan(吴    凡)
2007-2010

Wang Yu(王    宇)
2007-2010

Yong Qiang(庸    强)
2007-2010

Wang Bo(王    博)
2009f-

 

Jing Wen(温    静)
2005s-2010s

Ya Su(苏    亚)
2006f-2010s

Bing Xiao(肖    冰)
2006f-2010s

Ying Wang(王    颖)
2006s-2010f

Xiumei Wang(王秀美)
2006f-2010f

Bin Wang(王    斌)
2007s-2010f

Jinguang Chen(陈金广)
2007s-2011s

Rong Fu(付    蓉)
2007f-2011s
  

Yongjun Jian(简拥军)
2008f-2011s

Ni Liu(刘    妮)
2008f-2011s

Shijie Zhang(张士杰)2008f-2011s

Hongna Chang(常红娜)
2008f-2011s

Linfeng Xu(徐林丰)
2008f-2011s

Liang Li(李    亮)
2008f-2011s

Yuru Wang(王钰茹)
2008f-2011s

Qian Wang(王    茜)
2008f-2011s

Hao Peng(彭    浩)
2008f-2011s

Libin Sun(孙李斌)
2008f-2011s

Lingling An(安玲玲)
2007f-2011f

Kuan Peng(彭    宽)
2007f-2011f

   

Caitian Qiyi(蔡田齐一)
2009-2012

Xuyu Wang(王旭宇)
2009-2012

Wenjian Tang(唐文剑)
2009-2012

Yong Yang(杨    勇)
2009-2012

Meng Ma(马    萌)
2009-2012

Guang Han(韩    冠)
2009-2012

Guangwu Mu(沐广武)
2009-2012

Weijie Zhang(张伟杰)
2009-2012

Feiyu Zhang(张飞宇)
2009-2012

Zeqi Liu(刘泽奇)
2009-2012

Yifan Zhang(张一凡)
2009-2012

Dongyu Huang(黄东宇)
2009-2012

Bo Yuan(袁    博)
2009-2012

Rui Fang(方    锐)
强军计划(退学)

Weilong Hou(侯伟龙)
2010-提前攻博

Xueli Chen(陈雪利)
2008f-2012s

Kaibing Zhang(张凯兵)
2009s-2012s

Zhenxing Niu(牛振兴)
2007s-2012s
Feng Ji(冀    峰)
2008f-2012f
 

Zongting Li(吕宗庭)
2010-2013

Zhigang Zhang(张智刚)
2010-2013

Yaxin Gao(高亚欣)
2010-2013

Jifei Yu(庾吉飞)
2010-2013

Jianhua Peng(彭建华)
2010-2013

Jia Guo(郭    佳)
2010-2013

Huaqing Wang(王华青)
2010-2013

   

Beijia Ning(宁贝佳)
2006f-2013s

Lihuo He(何立火)
2009f-2013w

Souleymane(苏雷曼)
2011f-2014s

  

Ning Mei(梅    宁)
2011-2014

Jiang Bian(边    疆)
2011-2014

Kun Gao(高   Kun)
2011-2014

Rui Gao(高    锐)
2011-2014

Chen Yang(杨    辰)
2011-2014

Xinjing Ye(叶鑫晶)
2011-2014

Denghui Zhou(周登辉)
2011-2014

Haiyan Peng(彭海燕)
2011-2014

Jianlong Wang(王嘉龙)
2011-2014

Fang Xie(谢    芳)
2011-2014

Yanhong Xu(徐艳红)
2011-2014

Dongyang Li(李东阳)
2011-2014

Xiaojing Zhao(赵晓静)
2011-2014

Xiuyun Ji(季秀云)
2011-2014

Qian Pu(蒲    倩)
2011-2014

Daifu Wang (王代富)
2011-2014

 

 

 

 

Qianqiang Yan(颜建强)
2009s-2014f

Nannan Wang(王楠楠)
2010f-2014w

Fei Gao(高    飞)
2010f-2014w

Ahmed Saladeldin Ismail Mohamed 2011f-2014f

Aiman Mohamed Abdelhamed Saad Mousa

Lei Hao(郝    磊)
2012-2015

Wenjun Ren(任文君)
2012-2015

Weifang Liu(刘卫芳)
2012-2015

Hui Liu(刘    慧)
2012-2015

Yangping Peng(彭羊平)
2012-2015

Min Wang(王    敏)
2012-2015

Xinjun Gao(高宪军)
2012-2015

Xuyang Wang(王旭洋)
2012-2015

Chuanwen Hong(洪传文)2012-2015

Shengjie Wu(吴晟杰)
2012-2015

Huiru Deng(邓慧茹)
2012-2015

Dongxu Wang(王东旭)
2012-2015

Jie Xu(许    洁)
2012-2015

Xiumei Wang(王秀梅)2012-2015

Qian Liao(廖    谦)
2012-2015

Hong Zheng(郑    红)
2012-2015

Yang Lu(陆    阳)
2012-2015

Zhengting Han(韩正汀)
2012-2015

Chuanqing Gao(高传清)
2013-2016

Qin Guan(关    钦)
2013-2016

Lijun Niu(牛丽军)
2013-2016

Jun Song(宋    军)
2013-2016

Jianfeng Zhai(翟建峰)
2013-2016

 

 

Junge Shen(沈钧戈)
2010f-2016s

Weilong Hou(侯伟龙)
2011f-2016s

Shengchuan Zhang(张声传)2012f-2016s

Di Wang(王    笛)
2012f-2016f

Weiping Ni(倪维平)
2011f-2016f

Haijun Wang(王海军)
2012f-2016w
Mingjin Zhang(张铭津)
2012f-2017s
Yanhua Yang(杨延华)2013f-2017s

Nan Zhu(朱    楠)
2011f-2017s

Lin Zhao(赵    林)
2011f-2017s

Yuhang Zhang(张宇航)
2014f-2017s

Leiyu Sun(孙雷雨)
2014f-2017s

Yujun Zhang(张羽君)
2014f-2017s

Qiao Li(李巧)
2014f-2017s

Mengmeng Wang(王蒙蒙)
2014f-2017s

Cai Xiumei(蔡秀梅)
2007f-

Jing Xu(许    晶)
2008f-

Fei Qi(祁    飞)
2008f-

Lvcheng Wang(王履程)
2009s-

Ru Zong(宗    汝)
2009s-2017w

Ying Li(李    英)
2010f-2017w

Chunlei Peng(彭春蕾)
2012f-2017w
Yu Zheng(郑    昱)
2013f-2017w
Xiaofeng Feng(冯晓峰)
2010f-2018spring
Chongyue Zhao(赵崇悦)
2014f-2018s
Zhicheng Jiao(焦志成)
2014f-2018s
Qi Liu(刘    奇)
2013f-2018f
Wenliang Qiu(仇文亮)
2013f-2018w
  

Huibing Dai(戴慧冰)
2015f-2018s

Xue Wei(魏 雪)
2015f-2018s

Ye Zhang(张 烨)
2015f-2018s

Hengda Li(李恒达)
2015f-2018s

 
Bo Yuan(袁    博)
2012f-2019s
Chao Pan(潘 超)
2015s-2019s
ADEEL AKRAM
2017f-2019s
  

Ruihan Dou(窦睿翰)
2016-2019

Qian Xi(习 茜)
2016-2019

Yuqian Zhang(张玉倩)
2016-2019

Yuanyuan Chen(陈圆圆)
2016-2019

Cong Chen(陈 聪)
2016-2019

Yanting Hu(胡彦婷
2013f-2019w

Ning Sun(孙    宁)
2013f-

Lin Qi(亓 林)
2016s-2019w

Xiaodan Zhang(张晓丹)
2016s-2019w

Bing Cao(曹 兵)
2016s-2020s

Zhuoqi Ma(马卓奇)
2016s-2020w

Mingrui Zhu(朱明瑞)
2017s-2020s

Decheng Liu(刘德成)
2017f-2021s

Yi Hao(郝 毅)
2017f-2021s

Jingwei Xin(辛经纬)
2017f-2021s

Yuanfei Huang(黄源飞)2017f-2021s Yu Zhang(张予)
2016s-2021f
Zheng Hui(惠政)
2019s-2022s
Jingyuan Yang(杨景媛)
2020f-2022f
Dong Liang(梁栋)
2015s-2022s

Qiqi Li(李琪琦)
2017-2020

Zhiwei Xing(邢志伟)
2017-2020

Weiquan He(何维佺)
2017-2020

Yi Zhang(张怡)
2017-2020

 
Xinpeng Ding(丁鑫棚)
2018-2021
Wei Chen(陈    威)2018-2021 Linzi Qu(屈琳子)2018-2021 Zhikang Wang( 王智康)2018-2021 

Ping Wang(王平)
2014f-2021s

Zhaoqi Guo(郭兆骐)
2015s-
Xiangnan Zhang(张相南)
2016s-2023s
  

Guozhang Li(李国璋)
2019-2022

Liucheng Hu(胡留成)
2098-2022

Xiaotian Liu(刘晓天)
2019-2022

Jiehao Tang(唐杰浩)
2019-2022

Jiaxiu Li(李嘉秀)
2020-2023

Kefan Tang(汤可凡)
2020-2023

Yi Lu(卢 怡)
2020-2023

Xinlei Chen(陈欣雷)
2020-2023

  
[top]    


Previous Visitors

    

Halidan A.(哈力旦)
Prof. 2003-2004

Lvcheng Wang(王履程)
Lecturer. 2006-2007

Higuchi Tadaki(桶口土生)Master Student 2011.12-2012.3

Yanting Hu(胡彦婷)
Lecturer 2012.9-2013.8

wang Song(王松)
Lecturer. 2014.3-2014.7

Zhonggui Sun(孙忠贵)
Assoc. Prof. 2016-2017

    

[top]

    

 

    

 
 

Maintained by Xinbo Gao (xbgao@ieee.org)

This site last modified 2023-08-08

© VIPSL, 2005