Homepage of Professor Guangming SHI

Research
Students

 • Yang Lili                          Mar. 2014 -

 • Song Xiaodan                  Sept. 2014 -

 • Huang Tao                        Sept. 2014 -

 • Wen Chao                         Mar. 2013 -

 • Fan Chunxiao                   Sept. 2013 -

 • Li Ruodai                          Sept. 2013 -

 • Wang Lizhi                       Sept. 2013 -

 • Liu Zuozhi                        Sept. 2013 -

 

     

 • Yingyu Li                           Sept. 2012 -

 • Chen Xia                           Sept. 2012 -

 • Yaohai Lin                        Sept. 2011 -

 • Jinjian Wu                        Mar.2010 -

 • Chongyu Chen                  Mar.2010 -

 • Fangfang Shen                  Sept. 2010 -

 • Ph.d:
  • Danhua Liu               Sept. 2005 - Mar. 2010           Now: Associate professor of Xidian  University

  • Fu Li                        Sept. 2006 - Jun 2010            Now: Associate professor of Xidian University

  • Weisheng Dong         Mar. 2006 - Aug. 2010            Now: Associate professor of Xidian University

  • Wei Zhong                Sept. 2006 - Dec. 2010            Now: Lecturer of CUC

  • Xuyang Chen            Sept. 2006 - Jun. 2011         Now: No.504 Research Institute

  • Xiaotian Wang          Mar. 2007 - Jun.2011          Now: Lecturer of Xidian University

  • Jie Lin                       Sept. 2006 -Mar. 2012           Now: Lecturer of Xidian University

  • Lili Liang                  Sept.2007 --Mar. 2012          Now: Lecturer of  Xi'an University of Technology

  • Yi Niu                        Mar. 2007 - Dec. 2012         Now: Lecturer of Xidian University

  • Siqi Shi                    Mar. 2006 - Dec. 2012        Now: Lecturer of  Xi'an University of Technology

  • Xiaoxia Song             Mar. 2009 - Mar. 2013        Now: Associate professor of Shanxi Datong University  

  • Dahua Gao                Sept.2008 -Jun.2013           NowŁşAssociate professor of Air Force Engineering University, PLA  

  • Liangjun Wang         Sept. 2006 -Jun.2013           NowŁşLecturer of jiangsu university of science and technology 

  • Cuiling Lan               Mar.2010 -Mar.2014           Now: Now: Microsoft Research Asia

  • Chang Wang             Mar.2009 -Mar.2014           Now: China Electronics Technology Group Corp.Electronic Science Academy


  Master:
  • Ning Zhang                           Aug. 2002 - Mar. 2005            Now: China United Telecommunications Co. Ltd. Xi'an

  • Honghua Liu                     Aug. 2002 - Mar. 2005            Now: No.27 Research Institute, Zhengzhou

  • Zhen Yang                            Aug. 2002 - Mar. 2005            Now: Research Institute, Beijing

  • Rui Cheng                             Aug. 2003 - Mar. 2006            Now: Research Institute, Shanghai

  • Ming Yuan                            Aug. 2003 - Mar. 2006            Now: Huawei, Xi'an
  • Jinhua Hao                        Aug. 2003 - Mar. 2006            Now: No.206 Research Institute, Xi'an

  • Gang Yan                              Aug. 2003 - Mar. 2006            Now: Haige Communications, Guangzhou

  • Qiliang Pan                        Aug. 2003 - Mar. 2006            Now: China Mobile, Nanchang

  • Wei Li                                   Aug. 2003 - Mar. 2006            Now: Huawei, Shenzhen

  • Liang Song                           Aug. 2004 - Mar. 2007            Now: Huawei, Xi'an

  • Yafang Sun                       Aug. 2004 - Mar. 2007            Now: Advantech, Xi'an

  • Peng Liu                               Aug. 2004 - Mar. 2007            Now: Huawei, Xi'an

  • Yindi Wang                       Aug. 2004 - Mar. 2007            Now: Xi'an

  • Nan Li                                   Aug .2004 - Mar. 2007            Now. City colleage, Xi'an Jiaotong University

  • Wei Dong                               Aug .2004 - Mar. 2007            Now: No.39 Research Institute, Xi'an

  • Xiaolong Song                     Aug. 2004 - Mar. 2007            Now: General Care Int'l (GE Healthcare) , Beijing

  • Ma Xiaojuan                      Aug. 2005 - Mar. 2008            Now: Datang, XiĄŻan

  • Wang Bo                                Aug. 2005 - Mar. 2008            Now: Datang, XiĄŻan

  • Zhang Xuefeng                  Aug. 2005 - Mar. 2008            Now: JiuZhou Electric (Group) Corporation, Mianyang

  • Zhang Lirong                    Aug. 2005 - Mar. 2008            Now: Zhongxing, XiĄŻan

  • He Hu                                  Aug. 2005 - Mar. 2008            Now: Huawei, Shanghai

  • Wang Qiaoqiao                 Aug. 2005 - Mar. 2008            Now: Mindray, Shenzhen

  • Li Li                                     Aug. 2006 - Mar. 2009            Now: Huawei, Xi'an

  • Bin Peng                               Aug. 2006 - Mar. 2009            Now: Datang, Beijing

  • Henghao Jiao                    Aug. 2006 - Mar. 2009            Now: Datang, Xi'an

  • Yongfa Gu                        Aug. 2006 - Mar. 2009            Now: UTStarcom, Hangzhou

  • Yanling Wang                   Aug. 2006 - Mar. 2009            Now: No.771 Research Institute, Xi'an

  • Xiaowei Song                     Aug. 2006 - Mar. 2009            Now: Army, Urumchi

  • Yumin Sun                        Aug. 2006 - Mar. 2009            Now: No.771 Research Institute, Xi'an

  • Yanan Wang                      Aug. 2006 - Mar. 2009            Now: China Construction Bank Shannxi Branch , Xi'an

  • Weifeng Liu                       Aug. 2006 - Mar. 2009            Now: VIA Technologies, Inc. Beijing

  • Minghao Dong                    Aug. 2006- Mar. 2009            Now: Pursuing the Ph.D. Degree at Xidian University

  • Xiaojun Qian                      Aug. 2006- Mar. 2009            Now: Huawei, Xi'an

  • Wenyuan Zhao                   Aug. 2006- Mar. 2009            Now: Zhongxing, Nanjing

  • Hanbin Wang                     Aug. 2007 - Mar. 2010            Now: No.28 Research Institute, Nanjing

  • Xiao He                                  Aug. 2007 - Mar. 2010            Now: Pursuing the Ph.D. Degree University of Munich

  • Yin Zan                                  Aug. 2007 - Mar. 2010            Now: No.22 Research Institute, Qingdao

  • Min Gao                                 Aug. 2007 - Mar. 2010            Now: Mindray, Shenzhen

  • Shihuo Ye                          Aug. 2007 - Mar. 2010            Now: Huawei, Xi'an

  • Yan Yan                                 Aug. 2007 - Mar. 2010            Now: Datang, Xi'an

  • Yan Liu                                 Aug. 2007 - Mar. 2010             Now: Huawei, Shenzhen

  • Pengshi Huang                    Aug. 2007 - Mar. 2010            Now: Zhongxing, Xi'an

  • Shuangfei Li                        Aug. 2007 - Mar. 2010            Now: Huawei, Shenzhen

  • Tianmi Chen                        Sept. 2008 - Mar. 2011          Now: Intel,Shanghai
  • Rengwen Liu                         Sept. 2008 - Mar. 2011          Now: AMD,shanghai
  • Hai Ling                                 Sept. 2008 - Mar. 2011          Now: Huawei,Xi'an
  • Fangfang Wu                        Sept. 2008 - Mar. 2011          Now: No.771 Research Institute, Xi'an
  • Zhengyong Liu                     Sept. 2008 - Mar. 2011          Now: Huawei,Xi'an
  • Wen Luo                                Sept. 2008 - Mar. 2011           Now: Intel, Shenzhen
  • Tao He                                   Sept. 2008 - Mar. 2011           Now: Huawei, Xi'an
  • Xiangping Li                        Sept. 2009 - Jun. 2011           Now: RFID Research Center, Hangzhou
  • Fanping Zeng                       Sept.2009 - Mar. 2012           Now: Baidu online network technology (Beijing) Co., Ltd
  • Tianjian Zhang                     Sept.2009 - Mar. 2012           Now: Shanghai Radio Equipment Research Institute
  • Yuesheng Gu                       Sept.2009 - Mar. 2012           Now: Aliyun Computing Co., Ltd
  • Weijia Wu                           Sept.2009 - Mar. 2012           Now: Shanghai Radio Equipment Research Institute
  • Meng Ding                              Sept. 2009 - Mar. 2012           Now: Huawei Symantec Campus Recruitment
  • Danfeng Lu                          Sept. 2009 - Mar. 2012           Now: Microsoft (China) Co., Ltd. Shanghai branch
  • Junyu Han                            Sept. 2009 - Mar. 2012           Now: Baidu online network technology (Beijing) Co., Ltd
  • Zhengyang Wang                  Sept. 2009 - Mar. 2012           Now: China Aerospace Science & Industry Corp, No.23 Research Institute
  • Zilong Yang                         Sept. 2009 - Mar. 2012          Now: Baidu online network technology (Beijing) Co., Ltd
  • Xiaojiang Wang                    Sept. 2010 - Mar. 2013           Now: Unit 93897
  • Yuanbo Li                            Sept. 2010 - Mar. 2013           Now: The Bank of China Software Center
  • Pengfei Bai                            Sept. 2010 - Mar. 2013          Now: IBM (China) Investment Company Limited
  • Yuejie Yin                             Sept. 2010 - Mar. 2013           Now: ZhongRui Communication Planning & Designing Co.,Ltd.
  • Jialin Jiang                           Sept. 2010 - Mar. 2013          Now: China Electronic Technology Group Corporation, No.20 Research Institute
  • Chunhui Yin                        Sept. 2010 - Mar. 2013           Now: Xi'an Datang Telecom Co., Ltd.
  • Yaxiang Li                             Sept. 2010 - Mar. 2013          Now: Huawei,Xi'an
  • Xuan Pan                                 Sept. 2010 - Mar. 2013           Now: Hisense Group
  • Chao Chen                               Sept. 2010 - Mar. 2013           Now: China Mobile Group Hebei Co., Ltd.
  • Wei Guo                                   Sept. 2010 - Mar. 2013           Now: Huawei, Xi'an
  • Yang Xiafang                        Sept. 2010 - Mar. 2013           Now: Aerors Inc.
  • Wang Chunmei                      Sept. 2011 - Mar. 2014           Now: Shenzhen, Sansung kejian Mobile Telecommunication Technology Co./LTD
  • Yang Haizhou                        Sept. 2011 - Mar. 2014           Now: Huawei,Xi'an
  • Gao Ruirui                            Sept. 2011 - Mar. 2014           Now: Shanghai Guangwei
  • Huang Chen                              Sept. 2011 - Mar. 2014           Now: China Electronics Technology Group Corp.Electronic Science Academy
  • Li Qin                                       Sept. 2011 - Mar. 2014           Now: Huawei, Xi'an
  • Zhou Leilei                            Sept. 2011 - Mar. 2014           Now: ZMODO Technology Corp., Ltd
  • Li Qin                                     Sept. 2011 - Mar. 2014           Now: studying for his PhD degree at Paris-Sud 11 University
 •  


  All Rights Reserved
  No.2 South TaiBai Road, Xi'an, Shaanxi, China 710071