Outstanding Alumni

  • Zheng Bao (academician)
  • Yue Wang (academician)
  • Guirong Guo (academician)
  • Xixiang Zhang (academician)
  • Weimin Bao (academician)
  • Yaoxue Zhang (academician)
  • Chuanzhi Liu (enterpriser) et al.